S.S - Vuokraus S.S - Vuokraus

Valikko

Etusivu
Pikkubussi
Matkailuauto
Venetraileri
YhteystiedotS.S - Vuokraus

Vuokrausehdot

1. Auton kayttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö huolehtii omasta sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Tupakointi autossa sekä avoimien ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Mahdollisista seuraeläimistä on etukäteen sovittava, muutoin seuraeläinten päästäminen autoon on kielletty.

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on se aina lukittava.

2. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista suostumusta on kielletty.

3. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on palautettu vuokraamolle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat ja lisävarusteet sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka.

Mikäli autolle sattuneet vahingot johtuvat tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan. Tällaisessa tapauksessa vahingosta aiheutuneesta seisonta-ajasta on vuokraaja velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

Vuokraaja vapautuu edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen liikenne-, palo-,varkaus-, tai muun vakuutuksen perusteella, tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäkointivirhemaksut/ylinopeussakot valvontakameroista on vuokralainen velvollinen maksamaan itse.

4. Vuokra

Vuokralainen sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaisen vuokran auton varauksen yhteydessä sovittuna ajankohtana.

Varausmaksun palautus asiakkaan peruuttaessa varauksen on vuokraamon harkinnassa tapauskohtaisesti.

5. Jälkilaskutus

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen mikäli auto ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia. Ilmoittamatta jätetyistä vahingoista/likaantumisista vuokraamo perii sakkomaksuna 150€ + puhdistus-/korjauskulut.

6. Siivous ja pesu

Auto on palautettava wc-kasetti ja jätevesisäiliö tyhjennettynä sekä auton sisäsiivous suoritettuna.

Ulkopesu sisältyy vuokrahintaan. Jos em. toimenpiteitä ei ole tehty, veloitetaan siivous- ym. töistä hinnaston mukaan.

7. Polttoaine ja auton hoito

Vuokra-aikana on vuokraaja velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkastuksista kuten esim. moottoriöljyn, jäähdyttäjän nesteistä sekä renkaiden ilmanpaineista yms. Auto luovutetaan polttoaine säiliö täynnä ja palautetaan polttoaine säiliö täynnä.

8. Matkamittari

Ajettu matka mitataan auton matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinettiä, on hän velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran kuitenkin vähintään 300km päivältä ellei jompikumpi osapuoli voi osoittaa todellista ajomatkaa.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkuntoisuudesta välittömästi vian ilmettyä.

9. Vuokraajan toimenpiteet virhe, vahinko ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneistä virheistä, autoon kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta, josta viimemainitussa on tehtävä ilmoitus viranomaisille.

Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

10. Auton palauttaminen vuokra-ajan päättyessä

Auto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja/tai taloudellisia menetyksiä (seuraava vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja vastuussa niistä niiden täydestä arvosta jolloin sovelletaan aiemmin mainittua sopimusta jälkilaskutuksesta. Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, voidaan asia ilmoittaa poliisiviranomaisille etsintöjä varten.

11. Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana.

Mikäli auto on edellisen vuokralaisen aikana rikkoutunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa (force majeure = ylivoimainen este).

Vuokraamolla on em.tilanteen sattuessa oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara-auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin enintään 1 vuorokauden vuokra.

Mikäli vuokraamo ei 24 h kuluessa pysty osoittamaan vuokraajalle toista autoa, on vuokraamo velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokraajalla ei ole oikeutta yllämainitun hyvityksen lisäksi vahingonkorvaukseen, mikäli tapahtuman ei voida osoittaa johtuvan vuokraamon huolimattomuudesta.

Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään suoritettuihin maksuihin eikä koske mitään välillisiä kustannuksia.

12.Vuokraamon vastuu auton virheistä

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee virhe, joka johtuu auton kunnosta, voi vuokralainen vaatia virhettä vastaavan vuokran alennuksen.

Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan.

Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. leirintäalue, hotelli, konsertti, lautta, laiva yms. tapahtumavarauksista, niiden kustannuksista tai vahingoista peruutuksen johdosta.

13. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty autoa käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä. Vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamolle.

14. Sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asian käsitellään vuokraamon kotipaikkakunnan käräjäoikeudssa.

15. Vuokraaja vahvistaa vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan hyväksyneensä ja ymmärtäneensä vuokrasopimuksen sisällön ja velvoitteet sekä vastuut.